Torvet 17
4600 Køge
12345678

Fødevarestyrelsen

Det er et krav at smiley-rapporterne skal vises på virksomhedernes hjemmesider. De skal placeres på et let synligt sted.

Alle fødevarevirksomheder, som markedsfører sig på egen hjemmeside, skal vise sine seneste fire kontrolrapporter hhv. kontrolresuméer.

Virksomhedens hjemmeside skal vise kopier af rapporterne eller have et link til den eller de sider på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes.

Se rapporten her.